CENÍK  OPUKY   (lom Třeboc Hředle u Rakovníka)  
   
 O B K L A D Y  cena za 1m2

cena vč. DPH

divočina tl. 4 cm velikost dle materiálu  800,- 968,-
divočina tl. 5-10cm 1300,- 1573,-
kvádříky tl. cca 4-8 cm, pohledová strana přírodní 1300,- 1573,-
kvádříky tl. dle požadavků objednavatele cena dohodou
rustikální obklad 10x5, 10x10, 10x15 cm, ručně štípaný 1440,- 1742,-
obklad hladký tl. 2,3,4 cm, velikost dle materiálu 992,- 1200,-
stavební kámen z jedné strany ručně sekaný tl. 8cm 1240,- 1500,-
páskový obklad š.4-8 cm, tl.4cm 1680,- 2033,-
Cena bude závislá na množství a druhu materiálu.
 
 S T A V E B N Í    K Á M E N

cena za:

Kč:

cena vč. DPH

lomový kámen ručně vybíraný v koších a na paletách váha cca. 1tuna, vhodné pro stavbu zdí, oplocení 1t 1074,- 1300,-
placáky ručně vybírané na paletě - omyté 1m2 400,- 484,-
kámen stavební drobný, ručně vybíraný,       vlastní nakládka 1m3 500,- 605,-
velké solitery dle vlastního výběru 1 kus 500,- až 2500,-
velké solitery určené pro sochařské účely, váha od 100 kg do 1 tuny 1 kus 3000,- až 5000,-
drtě frakce 0,4 cm - 0,8 cm 1 m3 1700,-
drtě frakce 0,8 cm - 1,6 cm 1 m3 1700,-
drtě frakce 1,6 cm - 3,2 cm 1 m3 1700,-
Cena bude závislá na množství a druhu materiálu.
 
 O S T A T  N Í    S O R T I M E N T

 

sochařské výrobky dle dohody
zahradní doplňky dle dohody
dekorační stavební prvky dle dohody
 
Kámen z našeho lomu splňuje nejpřísnější certifikační atesty a normy. Certifikát ke stažení do nového okna v PDF viz. ikona vpravo.  
 
Materiál, jeho opracování, množství a předpokládaný termín dodání, objednávejte písemně na adrese lada.peller@seznam.cz

Zakázky v hodnotě do 10 000,- Kč vč. DPH jsou splatné v hotovosti při odběru materiálu. Zakázky většího rozsahu (nad 10 000,-Kč) je možné odebrat až po zaplacení vystavené faktury. K ceně zakázky připočítáváme cenu palety a sítě 1ks / 150,-

Sazba daně je 21 % . 
 
 
CENÍK  (pískovna a rekultivace Poříčany)
 
 ŠTĚRKOPÍSKY

1m3

DPH

štěrkopísek těžený 65,- 21%
štěrkopísek tříděný 0-8 83,- 21%
štěrkopísek tříděný 0-4 125,- 21%
štěrkopísek tříděný 8-16 (kačírek) 94,- 21%
 
Zavážka na recyklační plochu a uložení pod rekultivaci

 KÓD

1m3

ATEST

BEZ ATEST

DPH

170504 zemina čistá podorniční 90,- 100,- 21%
170504 zemina 140,- 150,- 21%
170102 recyklát cihly 120,-   21%
170101 betony (30 x 30) 250,- 260,- 21%
170103 recyklát tašky a ker.výr. 120,-   21%
 
Pro uložení většího množství materiálu je nutné :
 
-  zaslat objednávku na požadované množství ukládaného materiálu
   na e-mail peller.spongilit.cz

-  stanovit termín ukládání

-  uložení je povoleno jen na základě zaplacení v hotovosti
   nebo na bankovní účet


Těšíme se na možnou spolupráci v roce 2017